matthew-guay-148463-unsplash.jpg
 
 
vnfo.serveis.enfocats.png

VNFO SERVEIS

CONTRACTE D’ASSESSORAMENT CONTINUAT

ACCÉS A INFORMACIÓ I ANÀLISIS

SEGUIMENT CONTINU DE LA CARTERA

TRACTAMENT PERSONALITZAT

ASSESSORAMENT LEGAL

ASSEGURANCES

vnfo.serveis.enfocats.png

VNFO PLANIFICACIÓ FINANCERA

FISCALITAT NACIONAL

FISCALITAT INTERNACIONAL

PLANIFICACIÓ PATRIMONIAL

PLANIFICACIÓ SUCCESSÒRIA

PLANIFICACIÓ FISCAL

vnfo.serveis.enfocats.png

VNFO SERVEIS ENFOCATS

FINANTIAL PLANNING

ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS

REPORTING PERSONALITZAT

CONTRACTES DE DRET D’IMATGE

 
 

ASSESSORAMENT FINANCER

 El món de les finances pot arribar a ser complicat, i saber on posicionar la inversió adient pot suposar un afer clau. Els productes que ofereixen les entitats financeres poden semblar molt atractius, però sense una anàlisi en profunditat no es pot saber si són la millor opció, i no comprar amb l’assessorament financer adeqüat pot tenir conseqüències no desitjables.

Per assegurar-nos que això no passi, a VNFO escoltem les necessitats i objectius de cada client, tenint en compte tots els detalls, i dissenyem un pla d'inversió personalitzat. Analitzem el mercat i les fluctuacions en el panorama econòmic de manera constant, per donar el millor servei als nostres clients i no deixar res a l'atzar.

Els serveis d’assessorament financer es regeixen en base al sistema de tarifes* següent:

1) Comissió d’assessorament sobre el Patrimoni Global:

Per a capitals assessorats inferiors a 500.000 €:

Tarifa fixa de 5.000 € anyals (càrrec trimestral de 1.250 €)

Per a capitals assessorats superiors a 500.000 €:

Tarifa fixa que podrà anar del 0,4% fins al 1% anual sobre el capital assessorat en funció del perfil de risc del client. Les comissions es carreguen al final de cada trimestre i es calculen en base al saldo de tancament de trimestre de la cartera assessorada. 

2) Comissió d’èxit sobre els resultats:

VNFO podrà cobrar una comissió d’èxit de fins al 15% del rendiment anual obtingut en la cartera assessorada al final de cada any natural.

*Tarifes vigents des del 1 de gener del 2018.


PLANIFICACIÓ PATRIMONIAL

Adquirir un gran patrimoni, sigui en herència o pel seu compte, en un principi aporta estabilitat, tranquilitat i seguretat. Però perque el patrimoni es mantingui en el temps és imprescindible una bona planificació.

L'objectiu del nostre equip és mantenir la tranquilitat dels nostres clients escoltant totes les seves preguntes, estudiant i analitzant la seva situació, dissenyant una estratègia única per cada client que permeti protegir, mantenir i extreure’n el màxim rendiment.


ASSESSORAMENT LEGAL I FISCAL

Ens trobem en un moment en què la globalització és a l'ordre del dia. Saber què passa a l'altre costat del globus en un clic ens ha connectat amb els altres i alhora ens ha fet més competitius, ja que podem veure les oportunitats d'inversió i creixement en altres països. Però conèixer tots els sistemes fiscals de cada estat pot ser molt complicat.

A VNFO reconeixem la importància d’aquesta problemàtica i per això comptem amb l'assessorament legal i fiscal de professionals a nivell nacional i internacional per resoldre tot tipus de temes.


ASSESSORAMENT INTEGRAL PER ESPORTISTES, ARTISTES & EMPRENEDORS/STARTUPS

A VNFO tenim experiència i coneixem la complexitat, les caraterístiques i les necessitats dels esportistes d’èlit, artístes, emprenedors i StartUps. Per això hem creat una unitat especialitzada dedicada exclusivament a donar un servei integral a aquest tipus de professionals. Des de l’assessorament en un canvi de residència que tingui en compte tots els aspectes fiscals, passant per l’assessorament financer i una bona planificació patrimonial. La nostra voluntat és ajudar-te en tots els aspectes que et puguin preocupar: buscar casa per fer el canvi de domicili, trobar la millor escola pels teus fills i acompanyar-te amb tot el que sigui necessari per simplificar-te aquest procés de canvi.

Els nostres honoraris es calcularan en funció del temps dedicat pels nostres professionals o alternativament podem establir un sistema de facturació de serveis d’assessorament integral basats en una iguala anual, que es calcularà depenent del volum de treball i dels aspectes que es vulguin cobrir per part del client.