Avís legal

SEU ELECTRONICA I DOMINI

Aquesta plana web i el domini d’Internet www.vinalsnogal.com es consideren la seu electrònica de la societat VIÑALS NOGAL FAMILY OFFICE, ASF, SL (endavant VNFO). VNFO qui es reserva el dret a efectuar canvis en aquesta seu electrònica sense avís previ i amb la finalitat d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts o el seu disseny.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

VIÑALS NOGAL FAMILY OFFICE amb NRT número 712486-S, i domicili social a Carrer Verge del Pilar 4, Edifici celler d’en Toni, 4 planta, porta “A”, figura inscrita al Registre de Societats Mercantil sota el número 17376, amb telèfon número (+376) 828262 i adreça electrònica; serveis@vinalsnogal.com és titular o ha obtingut l’autorització per part de terceres sobre els drets d’explotació i reproducció de la seu electrònica www.vinalsnogal.com.

 

Els continguts publicats en aquest plana web, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics,  pertanyen a VNFO, ASF, SL, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús, VNFO, ASF, SL presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat dels serveis que ofereix al seus clients i potencials clients. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a VNFO, ASF, SL, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial. VNFO, ASF, SL també és titular o ha obtingut la llicència corresponent dels continguts que publiqui a les diferents plataformes de comunicació, com ara, a títol enunciatiu però no limitatiu, Youtube, Twitter, i Google+.

 

No s’autoritza la utilització dels logotips, dissenys, marques o altres signes distintius de VNFO ni dels seus proveïdors, col·laboradors o clients, sense comptar amb l’autorització expressa, prèvia, fefaent i per escrit dels respectius titulars dels drets.

 

AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA I FINANCIERA

VNFO es una societat d’assessorament financer regulada per l’Autoritat Financera Andorrana (AFA). VNFO i la seva activitat compleixen amb les disposicions del text refós de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercats i els acords de garantia financera al Principat d’Andorra i des de data 21.09.2017 compta amb el registre vigent davant l’AFA numero: ASF-01/17.

 

VNFO compta amb el Registre de Comerç i Industria número 927210R expedit pel Govern d’Andorra, Ministeri de Presidència, Economia i Empresa a data 9.10.2017.

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

VNFO actua amb el màxim de diligència possible, no obstant, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del domini i la plana web el consulti. Per l’anterior es deixa constància que les referències dels productes i serveis que es promouen en aquesta seu electrònica tenen una funció orientativa i l’obligació naixé fins al moment de formalització d’una proposta de serveis o contracte de prestació de serveis degudament signada de conformitat.

 

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a www.vinalsnogal.com, llevat d’una autorització expressa per VNFO o  quan els seus continguts, s’exposin a altres planes web amb suport previ d’un conveni de col·laboració específic i per part de VNFO. No obstant aquest col·laboració no fa responsable de la informació publicada i que es pugui obtenir per part d’una persona en general, client o possible client a través d’enllaços inclosos en la plana web www.vinalsnogal.com

 

VNFO prohibeix expressament l’ús per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, la configuració original o els continguts de la seva seu electrònica.

 

CONDICIONS D’ÚS I JURISDICCIÓ COMPETENT

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els termes i condicions es regeixen per la legislació andorrana, els possibles conflictes relatius a aquesta plana web es regiran exclusivament pel dret del Principat d’Andorra, amb submissió expressa a la competència dels tribunals andorrans independentment de la jurisdicció territorial des de la qual qualsevol l’usuari produeixi el seu accés i accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula de jurisdicció i competència.

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!